KONFERENCJA I RAPORT:
ŁAŃCUCH WARTOŚCI GOSPODARKI WODOROWEJ W POLSCE

11 MAJA 2023 r.
Budynek Uniwersytetu Warszawskiego Dobra 55
Wejście od ul. Browarnej, Warszawa
Sala multimedialna

Podsumowanie konferencji i fotorelacja

Wypełnij formularz aby otrzymać pełną wersję raportu.

  Dziękujemy za wypełnienie formularza. Poniżej znajdują się raporty do pobrania.

  Michał Niewiadomski
  Klub Energetyczny
  dr hab. Grzegorz Tchorek
  Zastępca Dyrektora Instytutu Energetyki, Wydział Zarządzania UW

  Raport „Łańcuchu wartości gospodarki wodorowej w Polsce”

   

  Klub Energetyczny (KE), Wydział Zarządzania UW (WZ UW) oraz Instytut Energetyki (IEn) po raz kolejny łączą wysiłki na rzecz ukierunkowania dyskusji dotyczącej rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce. W Raporcie sięgamy do koncepcji łańcucha wartości jako prostego sposobu przedstawienia modelu dostarczenia wartości dla konsumenta w gospodarce wodorowej pokazując:

  1. metody produkcji wodoru;
  2. metody magazynowania;
  3. metody przesyłu;
  4. metody dystrybucji;
  5. oraz jego różnorodne zastosowania.

  Sięgamy po narzędzie jakim jest łańcuch wartości aby w sposób pogłębiony poddać ocenie każdy z wymienionych wyżej elementów pod względem:

  • gotowości technologicznej mierzonej TRL, emisyjności mierzonej w wartości C02/kg wodoru oraz ceny produkcji 1 kg wodoru, jego przechowywania, transportu i użycia;
  • zmian regulacyjnych, analizowanych przez filtr takich regulacji jak REPower EU, Nowy Pakiet Gazowy, Dyrektywa RED + akty delegowane (RFNBO, RFC), taksonomia UE + akt delegowany, etc.;
  • zmian rynkowych obejmujących wrażliwość kosztu produkcji wodoru względem cen nośników energii elektrycznej i gazu ziemnego, oczekiwanych ceny technologii do elektrolizy oraz szczegółowego rozbicia i analizy struktury kosztów produkcji wodoru w różnych metodach oraz w innych fragmentach łańcuch wartości.

  Data konferencji

  11 maja 2023 r. godz. 9:00

  Miejsce konferencji

  Budynek Uniwersytetu Warszawskiego Dobra 55
  Wejście od ul. Browarnej, Warszawa
  Sala multimedialna

  Kontakt

  Michał Niewiadomski
  Klub Energetyczny
  Tel. +48 502 372 373

  Patronat Honorowy

  Partner merytoryczny