Klub Energetyczny, Uniwersytet Warszawski oraz Instytut Energetyki serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w konferencji pn. Łańcuch wartości gospodarki wodorowej w Polsce

09:00 - REJESTRACJA

09:30 - 10:00 POWITANIE I WYSTĄPIENIA OTWIERAJĄCE KONFERENCJĘ

10:00 – 10:30 PREZENTACJA RAPORTU: ŁAŃCUCH WARTOŚCI GOSPODARKI WODOROWEJ W POLSCE

10:30 - 12:00 SESJA 1: JAK PRZYSPIESZYĆ WODORYZACJĘ GOSPODARKI W POLSCE ?

ZAGADNIENIA:

 • Produkcja wodoru metodami tradycyjnymi, z OZE, odpadów oraz atomu;
 • Magazynowania wodoru w małej, średniej i dużej skali;
 • Wodór jako narzędzie dekarbonizacji energetyki, ciepłownictwa i gazownictwa;
 • Finansowanie rozwoju gospodarki wodorowej;
 • Scenariusze rozwoju gospodarki wodorowej w Polsce.

SPEAKERZY:

MODERATOR:

12:00 - 12:20 Przerwa kawowa

12:20 - 12:30 PREZENTACJA INSTYTUTU ENERGETYKI

Krajowa technologia stałotlenkowych elektrolizerów i ogniw paliwowych.

12:30 - 14:00 SESJA 2: DOLINY WODOROWE JAKO WEHIKUŁY GOSPODARKI WODOROWEJ

ZAGADNIENIA:

 • Znaczenie Dolin  w budowie gospodarki wodorowej;
 • Realne możliwości Dolin w akceleracji rozwiązań;
 • Główne bariery w rozwoju;
 • Rola organizacji samorządowych i głównych graczy w Dolinach;
 • Dostosowanie przepisów do obecnych realiów;
 • Zagraniczne przykłady współpracy podmiotów wokół technologii wodorowych.

SPEAKERZY:

 • DOMINIKA NIEWIERSKA – Dyrektor, Dział Koordynacji i Rozliczeń Projektów Wodorowych, PKN ORLEN
 • GRZEGORZ PAWELECDyrektor Działu Analiz, Hydrogen Europe (on-line)
 • SZYMON PŁOŃSKIEkspert – Koordynator Zespołu Transformacji Energetycznej w Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. oraz Dyrektor ds. Strategii w Stowarzyszeniu Dolnośląska Dolina Wodorowa ARP
 • MARIUSZ RUSZELProf. Politechniki Rzeszowskiej im. I. Łukasiewicza, Prezes Instytutu Polityki Energetycznej im. I. Łukasiewicza
 • MARIUSZ WIELKOPOLAN – Prezes Zarządu JSW Nowe Projekty
 • RADOSŁAW ŻYDOK – Dyrektor Departamentu Projektów Transformacyjnych, KGHM Polska Miedź

MODERATOR:

14:00 - 14:20 Przerwa kawowa

14:20 - 14:30 PREZENTACJA STARTUPU mPOWER GREEN TECH

Firma mPower Green Tech jest współtwórcą oraz wyłącznym właścicielem licencji do przełomowej technologii stworzonej w ramach dotacji na innowacje. W wyniku wieloletnich prac badawczo-rozwojowych oraz dotacji stworzony został Reaktor SynGen – unikalne, zaawansowane technologicznie, ultra-kompaktowe, mobilne urządzenie do przetwarzania różnego rodzaju biomasy i odpadów, w efekcie czego otrzymuje się czystą energię elektryczną, ciepło oraz zielony wodór.

14:30 - 16:00 SESJA 3: WODÓR W TRANSPORCIE I TRANSPORT WODORU

ZAGADNIENIA:

 • Transport morski w świetle wymogów UE;
 • Transport ciężki – czy wodór wyprze baterie?
 • Zastosowanie H2 w ruchu kolejowym – magazynowanie energii, paliwo dla lokomotyw;
 • Dostosowanie gazowej sieci przesyłowej do tłoczenia wodoru;
 • Autobusy wodorowe – nowa Polska specjalność ?

SPEAKERZY:

MODERATORKA:

 

16:00 - 16:50 Przerwa obiadowa

16:50 - 17:00 PREZENTACJA STARTUPU - TERMOELEKTROLIZER

Czy możemy produkować wodór z ciepła ? Hydromeda Technologies jest firmą złożoną z zespołu ekspertów zajmujących się rozwijaniem technologii produkcji wodoru, którzy są zdecydowani na przyczynienie się do stworzenia bardziej zrównoważonej przyszłości. Ich rozwiązania innowacyjne opierają się na najnowszych odkryciach, co umożliwia im tworzenie produktywnych i wydajnych systemów produkcji wodoru.

TERMOELEKTROLIZER to innowacyjne urządzenie o wydajności produkcji wodoru na poziomie 96%.  Nowoczesna metoda, efektywna, wydajna i przyjazna dla środowiska.

17:00 - 18:30 SESJA 4: FINANSOWANIE INWESTYCJI WODOROWYCH

ZAGADNIENIA:

 • Finansowanie rozwoju gospodarki wodorowej ze źródeł UE;
 • Znaczenie środków z budżetu państwa w procesie finansowania wodoru;
 • Finansowanie komercyjne;
 • Środki z NFOŚ;
 • Rola Europejskiego Banku Wodorowego.

SPEAKERZY:

 • ŁUKASZ BERESIŃSKI – Dyrektor Departamentu Analiz Branżowych, BGK
 • ARTUR MICHALSKIZastępca Prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
  i Gospodarki Wodnej
 • TOMASZ TOMASIAK – Dyrektor Biura Transformacji Energetycznej w PFR
 • EWA WNUKOWSKA – Radca, Wydział Instrumentu Łącząc Europę 2
  Departament Programów Infrastrukturalnych, Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej

MODERATORKA:

 • DOMINIKA TARANKODyrektorka Forum Energii i Klimatu, Związek Przedsiębiorców i Pracodawców