Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest instytucją finansów publicznych nastawioną na realizację polityki ekologicznej, środowiskowej i klimatycznej państwa, w tym priorytetów i zadań wynikających z Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku. NFOŚiGW buduje swoją ofertę programową z uwzględnienie dwóch podstawowych celów:  poprawy jakości powietrza i tworzenia gospodarki neutralnej klimatycznie, obu z wykorzystaniem środków krajowych i zagranicznych, jak również nowych źródeł przychodów i nowych instrumentów takich jak: Fundusz Modernizacyjny, Fundusz Transformacji Energetycznej czy Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Środki te są szansą na uruchomienie inwestycji kluczowych dla transformacji energetyki, transportu, ochrony przyrody.

Strategia Funduszu zakłada zwłaszcza budowę nowych i modernizację istniejących źródeł energii oraz systemów energetycznych i ciepłowniczych wraz z rozbudową i modernizacją sieci, upowszechnianie OZE i termomodernizacji budynków, a także licznych rozwiązań wdrażających GOZ i recykling odpadów. Jednocześnie w najbliższej perspektywie niezwykle ważne będzie wspieranie projektów rozwijających transport niskoemisyjny i zeroemisyjny.

NFOŚiGW jest gotowy do wszechstronnych działań na rzecz stworzenia w Polsce nowego, ekologicznego miksu energetycznego.

Szczególną wagę NFOŚiGW przykłada do realizacji programów priorytetowych skierowanych do indywidualnych odbiorców, które pozwalają nam poprawiać jakość życia i zdrowie milionów Polaków, a zarazem mają charakter partycypacyjny. Wystarczy wspomnieć program „Czyste Powietrze”, służący ograniczeniu niskiej emisji poprzez masową likwidację w domach pieców węglowych (tzw. „kopciuchów”) i gruntowną termomodernizację budynków mieszkalnych. To największy tego typu program w Europie. W tym kontekście warto przywołać także inne programy powszechne, kierowane do masowego odbiorcy, takie jak „Mój Prąd” czy „Moje Ciepło”.

 

Szczegóły na: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (www.gov.pl)